×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 985

گزارش تصویری چهارمین مجمع تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش با عنوان همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی

4 فروردين 775, 2:11 ب ظ
آخرین ویرایش در شنبه, 06 آبان 1396 10:22

« برگزاری چهارمین مجمع تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش با عنوان همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی »

 

 

 

اگرچه آموزش کارکنان به عنوان یکی از اصول اساسی هر سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد،  اما باید پذیرفت در شرایط کنونی، آموزش کارکنان در سازمانها با شرایط، محدودیتها و مشکلات خاص خود روبروست و این تضاد یعنی نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی از یک سو و موانع برنامه ریزی و توسعه آموزشهای سازمانی برای متولیان امر آموزش از سوی دیگر، به صورت یک مشکل جدی در آمده است.

پس از برگزاری موفقیت آمیز سه دوره گذشته، با یاری خداوند "چهارمین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، با رویکرد  تجربیات اجرایی  در سازمانها"

در قالب « مجمع تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش » توسط موسسه ره آوران آفاق صنعت در تاریخ 26 و27 بهمن ماه سال 1395 برگزار گردید.    

 

 

در سه دوره گذشته تلاش بر آن بود تا موانع و مشکلاتی که در مسیر برنامه ریزی، رشد و توسعه آموزشهای سازمانی وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد و خوشبختانه با توجه به اینکه برای اولین بار در کشور از این نگاه به حوزه آموزشهای سازمانی پرداخته می شد، نتایج بدست آمده موفقیت آمیز بود.  

 

 

 

در چهارمین دوره، با استفاده از نتایج دوره های گذشته، سیاستهای کلی همایش به سوی مشارکت هرچه بیشتر مدیران و متولیان آموزشهای سازمانی و شناخت دقیق تر آسیب ها و ارایه راهکارهای عملی حرکت بیشتری نموده است.

بی تردید آگاهی از نتایج تجربیات و پژوهشهای افراد و سازمانهای مختلف در این زمینه و چالشهای پیش روی آموزش در سازمانها و راهکارهای ارایه شده که نتایج آن نیز در مراحل مختلف مشخص گردیده است، عامل مهمی برای شناسایی و مواجهه با آسیب های آموزش سازمانی است.

برهمین اساس دبیرخانه همایش تلاش کرد با استفاده از تجربیات کاربردی متولیان آموزشهای سازمانی و اساتید با سابقه از سراسر کشور، آسیب های این حوزه و راهکارهای آسیب زدایی آن را مورد بحث و بررسی تخصصی قرار دهد.

 

 

 

آنچه که بسیاری از مدیران و دست اندرکاران آموزشهای سازمانی برای رشد و ارتقای این حوزه به آن نیاز دارند، شناسایی موانع، مشکلات و آسیب هایی است که از جهات گوناگون این بخش را تحت تاثیر قرار میدهد.

چهارمین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی فرصتی بی نظیر برای انتشار تجربیات و نقطه نظرات کاربردی مدیران آموزش و دست اندر کاران آموزشهای سازمانی از سراسر کشور بود که مشکلات ومسایل آمـوزش کارکنان و متولیان آن را مورد بررسی تخصصی قرار داد.

این نگاه، یعنی بررسی مشکلات و آسیبهای حوزه آموزشهای سازمانی با رویکردکاربردی ومبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها مهم ترین هدف این همایش بود.

 

 

 

 

مخاطبان همایش مدیران و کارشناسان آمـوزش: "مدیران و کارشناسان منابع انسانی"، "مدیران و کارشناسان اداری"، "مدیران و کارشناسان برنامه ریزی"، "مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه"، "تضمین کیفیت" و سایر افرادی که به نحوی با بحث آموزشهای سازمانی مرتبطند، بودند.

 

 

 

محور های همایش عبارت بودند از:

❇️  بررسی آسیب های رویکردی در برنامه ریزی و تدوین آموزشهای سازمانی

❇️ بررسی آسیب های زیرساختی و فرآیندی در آموزش های سازمانی

❇️ شناخت منابع اشتباه و خطا در برنامه ریزی و اجرای آموزش های سازمانی

❇️ پیامدهای عدم نیازسنجی تخصصی در اثربخشی آموزش های سازمانی

❇️ پیامدهای عدم توسعه فرهنگ آموزش در سطوح و لایه های مختلف سازمان

❇️ نقش آموزش های سـازمانی در کاهش یا افزایش انگیزه و بهره وری کارکنا ن

❇️ شناسایی چالش های پیاده سازی استانداردهای آموزشی در سازمان و اثر آنها بر کیفیت آموزش

❇️ موانع و تفاوت های برنامه ریزی آمـوزشی بـرای سـطوح مختـلف کارکنان

❇️ بررسی علل مقاومت مدیران در مقابل برنامه های آموزشی کارکنان  

❇️ نقش و موقعیت فراگـیران در عدم موفقیت و اثر بخشـی برنامه های آموزشی سازمانی

❇️ شناخت موانع بکارگیری فناوریها و روش های نوین در آموزشهای سازمانی

❇️ برونسپاری و  معیارهای ارزیابی و انتخاب موسسات ارایه کننده خدمات آموزشی

❇️ چالش های مدیریتی کارشناسان آموزش در برنامه ریزی و اجرای آموزش ها

❇️ علل و عوامل عدم توانـایی اندازه گیری اثربخشـی آموزش های سازمانی

❇️ روش های علمی، کاربردی و تجربی در آسیب زدایی آموزش های سازمانی

 

 

 

دبیر خانه همایش جهت داوری مقالات ارسالی و همچنین ارزیابی پروژه ها و رویدادهایی که در بخش برگزیدگان شرکت کردند، از مدیران و کارشناسان آموزش برای عضویت در کمیته علمی و ارزیابی همایش دعوت نمود. بر اساس رویکرد همایش، تمامی داوری ها و ارزیابی ها توسط مدیران و کارشناسان آموزش که در بخشهای مختلف عضو کمیته علمی و ارزیابی هستند انجام شد.

 

 

 

 

سخنرانیهای اصلی و موضوعات سخنرانی در این رویداد ملی شامل موارد زیر بود:

 

✅  دکتر علی اکبر حسنی - رییس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران

     موضوع سخنرانی : حرفه ای گرایی، رویکردی برای ا فزایش اثربخشی آموزش سازمانی 

 

✅  مهندس فریبرز فاسمی - دبیر اجرایی و رییس شورای سیاستگذاری همایش

     موضوع سخنرانی : بررسی چند آسیب اجرایی موثر بر جایگاه آموزش سازمانی

 

 

✅  دکتر اباصلت خراسانی – مدیر منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

     موضوع سخنرانی : تجربه استقرار CBT در سازمانهای ایرانی - مورد کاوی

 

✅  دکتر سعید سپهری - مدرس، مشاور و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت در حوزه آموزشهای سازمانی

     موضوع سخنرانی : استقرار استانداردهای آموزشی و نقش آن در افزایش بهره وری واحدهای آموزس سازمانی

 

✅  محمدرضا همایی ابیانه – مدیر مرکز آموزش و  پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

     موضوع سخنرانی : سخنرانی افتتاحیه

✅  دکتر هومن دوستی - معاون آموزش دانشگاه شهید دستواره

     موضوع سخنرانی : پیامدهای عدم نیازسنجی تخصصی در اثربخشی آموزش های سازمانی

✅  دکتر برزو رشتیانی - معاون منابع انسانی گروه کارخانجات صنام

     موضوع سخنرانی : مدیریت نسل های سازمانی و چالش های پیش روی مدیران آموزش در سازمان ها و صنایع  - مورد کاوی

✅  دکتر اکبر عیدی – مدیر علمی گروه مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی ایران

     موضوع سخنرانی : گذر از بازگشت سرمایه به بازگشت انتظارات

✅  غلامرضا شجاعی – رییس گروه اعتبارسنجی مرکز آموزش و توسعه پژوهش های آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

     موضوع سخنرانی : ارزیابی و انتخاب موسسات ارایه دهنده خدمات آموزشی

✅  دکتر ایرج سلطانی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و مدیر سابق آموزش مجتمع فولاد مبارکه

     موضوع سخنرانی : ساز و کارهای ایجاد محیط یادگیری بجای آموزش

✅  دکتر محمد کاظمی - مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت گروه مپنا

     موضوع سخنرانی : سرنوشت شایستگی ها در فرآیند برنامه ریزی توسعه فردی – نگاهی به نقش ها و مسئولیت ها

✅  دکتر آذر صائمیان - مدرس رسمی شرکت TUV Rain Land آلمان

     موضوع سخنرانی : علل و عوامل عدم توانایی اندازه گیری اثربخشی آموزش های سازمانی

✅  مهندس یزدان بختیاری - مدیر آموزش سازمان صنایع دفاع

     موضوع سخنرانی : تجربه سازمانی ارزیابی فرآیند آموزش در سازمان - مورد کاوی

 

✅  مهندس عباس میرزاحسینی - مدیر آموزش و یادگیری یک هلدینگ صنعت

     موضوع سخنرانی : سبک یادگیری و کارکرد آن در فرآیند آموزش کارکنان - مورد کاوی

 

✅  مهندس ابوالفضل معصومی – کارشناس آموزش سازمان صنایع دفاع

     موضوع سخنرانی : ارزشیابی دوره های آموزش سازمانی - مورد کاوی

 

✅  مهندس حسین آقایی - سرممیز بین المللی و مشاور سیستم های مدیریت

     موضوع سخنرانی : آموزش و توسعه منابع انسانی با رویکرد شایسته محور و نتیجه گرا - موردکاوی

 

✅  مهندس خلیل میرخانی - مدیر مشارکت و توسعه کارکنان شرکت ایران خودرو

     موضوع سخنرانی : تجربه استقرار برنامه توسعه فردی خبرگان سازمان

 

✅  دکتر رحمت اله خسروی - دانش آموخته دکترای تخصصی علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

     موضوع سخنرانی : واکاوی فرهنگ آموزش و یادگیری در سازمانها

 

✅  دکتر کیوان صالحی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

     موضوع سخنرانی : پژوهش محور کردن فرآیندهای آموزشی، بستری برای تحول آموزشهای سازمانی

 

✅  اصغر طاهرپور - مدیر کل اداره مدیریت ریسک و تطبیق بانک صادرات

     موضوع سخنرانی : چالش ها و محدودیت ها در اعمال استانداردهای بین المللی آموزش در سازمان - موردکاوی

 

✅  دکتر فیروز نوری -  مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانها و صنایع

     موضوع سخنرانی : شناخت موانع به کارگیری فناوریها و روش های نوین در آموزش های سازمانی - مورد کاوی 

 

 

 

بررسی برخی موضوعات به صورت ویژه در قالب پانل های تخصصی مورد توجه قرار گرفت. در این بخش موضوعات مورد نظر با استفاده از نظرات اساتید و دست اندرکاران آموزش سازمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوعات عبارتند از:

✅  پانل تخصصی ارزیابی حرفه ایی مدرسان و تسهیل گران دوره های آموزشی

✅  پانل تخصصی ارزیابی و انتخاب موسسات ارایه دهنده خدمات آموزشی

✅  پانل تخصصی علل عدم پذیرش جایگاه ویژه  واحد آموزش درسازمان

✅  پانل تخصصی بررسی آسیب های آموزش سازمانی از دیدگاه اساتید این حوزه

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری سمینار های جانبی در دوره های گذشته نیز مورد توجه ویژه مدیران و کارشناسان آموزش قرار میگرفت. در چهارمین دوره نیز سمینارهای جانبی به صورت همزمان درسالنهای مختلف ارایه شد. عناوین برخی از این سمینار ها عبارتند از:

✅  تکنیکهای بهبود فرآیند نیازسنجی و اثر بخشی آموزشی

✅  الزامات مدل های شایستگی در فرآیند آموزش سازمانی

✅  اصـول برنامه ریزی آموزشـی در سازمانهای خدماتـی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

از ابتکارات دبیرخانه همایش برگزاری برنامه سخنرانی های 3 دقیقه بود. در این برنامه حاضرین در سالن در رابطه با آسیب های حوزه آموزش در سازمان خود و یا یک روش آسیب زدایی از آموزش که در سازمان خود تجربه کرده اند، به مدت 3 دقیقه سخنرانی کردند و نقطه نظرات ایشان در این پنل توسط اعضای هیات علمی تحلیل شد.

  

 

 

یکی از اتفاقات بسیار زیبایی که در چهارمین مجمع تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش روی داد، رونمایی از " سرود مدیر آموزش" بود. این سرود در قالب یک کلیپ که شامل تصاویر ادوار مختلف مجمع بود پس از پخش، مورد توجه مدیران و کارشناسان حاضر در مجمع قرار گرفت. برای دانلود این سرود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید:

کانال مجمع تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش 

 

  

 

 

شایان ذکر است کلیپی هم از نقطه نظرات مدیران آموزش از صنایع مختلف در حوزه و موضوعات آموزش سازمانی تهیه شده بود که در این رویداد پخش شد.

 

 

 

دربخش برگزیدگان تجربیات اجرایی مدیران و کارشناسان در سازمانهای متبوع مورد ارزیابی قرار گرفته و برترین و کاربردی ترین آنها در همایش ارایه شد.

این تجربیات در قالب: دوره ها، برنامه ها و عملکردهای آموزشی برتر، ارایـه مقـالات تخصصـی و کاربـردی و ایده های برتر در حوزه آموزش سازمانی ارزیابی و ارایه گردید.

در این بخش علاوه بر تقدیر از برگزیدگان بخشهای مختلف همایش که بر اساس ارزیابی های انجام شده در حوزه تخصصی خود به رتبه برتر دست یافتند، از مدیران و اساتید با سابقه در آموزشهای سازمانی، با هدف تکریم و ارزش گذاری به فعالین و تلاشگران این حوزه تقدیر شد.

  اسامی مدیران و کارشناسان آموزش که در چهارمین مجمع، با نظر کمیته داوران مورد تقدیر قرار گرفتند عبارتند از:

✅  ویدا خواجه ئیان از شرکت برق منطقه ای فارس

✅ مهرداد زارعی و پویا مصطفی ادیبی از شرکت تولید برق جنوب فارس

✅  حمیدرضا عطائی، علی سامانی و فاطمه آقاسی از مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

✅  حسن عاشقی از بانک توسعه تعاون

 

  

 

 

 

 

در چهارمین مجمع تعدادی از مدیران آموزش پیشکسوت و همچنین تعدادی از مدیران آموزشی که در این سمت به افتخار بازنشستگی نایل شده بودند تقدیر شد.

اسامی این عزیزان عبارتند از:

✅  دکتر علی اکبر حسنی؛ رییس مطالعات و برنامه ریزی راهبردی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران

✅  خانم سپیده پرورش؛ رییس سابق آموزش مجتمع مس سرچشمه

✅ دکتر اباصلت خراسانی؛ دبیر علمی چهارمین مجمع تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش

✅  دکتر سعید سپهری؛ رییس سابق آموزش پژوهشکده شهید اسلامی سازمان هوافضا

✅  آقای محمد جواد زارع؛ رییس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

✅  دکتر ایرج سلطانی؛ مدیر سابق آموزش مجتمع فولاد مبارکه

✅  آقای محسن نداف؛ رییس سابق آموزش شرکت پالایش نفت تبریز

نکته قابل توجه در این خصوص که باعث برانگیخته شدن احساسات حاضرین در همایش شد این بود که لوح و تندیس آقای محسن نداف؛ رییس سابق آموزش "شرکت پالایش نفت تبریز" که به افتخار نازنشستگی نایل شده اند توسط مدیر آموزش فعلی این شرکت مهندس بهروز بقایی به ایشان اهدا شد.

 

 

 

به رسم تمامی رویدادهای دبیرخانه، به پنج نفر از حاضرین در مراسم پایانی همایش یه قید قرعه جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی اهداشد.

 

 

 

فیلم مستند آموزش سازمانی ..

 

مهندس فریبرز قاسمی، رییس شورای سیاستگذاری در چهارمین رویداد اعلام کرد که؛ دبیرخانه مجمع با همکاری سازمانها و صنایع مختلف، « مستند آموزش سازمانی » را تهیه و در پنجمین مجمع نمایش خواهد داد. اطلاعات کامل تر را از دبیرخانه مجمع بخواهید.

بزودی اخبار پنجمین مجمع تخصصی مدیران و کارشناسان آموزش اطلاع رسانی میگردد.

 

 

 

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com