×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 602

دوره های آموزشی مدیریت

23 مرداد 776, 5:19 ب ظ
منتشرشده در دوره های آموزشی

 

سومین کارگاه تخصصی ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی 6 و 7 آذرماه 1397

 

چهارمین گارگاه تخصصی اصول پیاده سازی مدیریت دانشهمراه با تور آموزشی و بازدید
از نمونه اجرایی در شرکت پالایش نفت تهران23
 و 24 مهر ماه 1397

 

دوره آموزشی توسعه مهارت های کلیدی مدیریت و سرپرستی  17 و 18 مهر ماه 1397

 

دوره آموزشی اصول ارتباطات حرفه ای و روانشناسی برخورد در حوزه انتظامات و حراست سازمان 10 مهر ماه 1397

 

دوره آموزشی قوانین و مقررات حمل ونقل جاده ای 13 شهریور ماه 1397

 

دوره آموزشی اصول برنامه ریزی مسیر شغلی 17 و 18 شهریور ماه 1397

 

دوره آموزشی قوانین و مقررات کارو تامین اجتماعی 21 و 22 شهریور ماه 1397

 

چهارمین دوره آموزشی الگوهای ارزیابی و اثر بخشی برنامه های آموزشی با رویکرد محاسبه 14 و 15 شهریور ماه 1397

  

دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و برقراری ارتباط موثر2 و 3 مرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی آشنایی باقوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی 19 و 20 تیر ماه 1397

 

دوره آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل 6 و 7 تیر ماه 1397

 

دوره آموزشی اصول ارتباطات حرفه ای و روانشناسی برخورد در حوزه انتظامات و حراست سازمان 20 و 21 مرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی طراحی، برنامه ریزی و اجرای اثر بخش دوره های آموزشی مبتنی بر الزامات استاندارد های ISO10015-ISO29990 در تاریخ 20 مرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره تجاری 23 و 24 تیر ماه 1397

 

دوره آموزشی اصول گزارش نویسی، مکاتبات اداری و بایگانی اسناد 23 و 24 تیر ماه 1397

 

دوره آموزشی سیستم سفارشات و خرید خارجی با تاکید بر اینکو ترمز 2010 درتاریخ 4 و 5 تیرماه 1397 

 

دوره آموزشی اصول برنامه ریزی مسیر شغلی 2 و 3 تیرماه 1397

 

دوره آموزشی بازبینی، ویرایش و بهسازی نیازسنجی آموزشی با تاکید بر مدل شایستگی 30 و 31 خرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی اصول بایگانی و روشهای ثبت و نگهداری اسناد 21 و 22 خرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی اصول فنون و پذیرایی و تشریفات 9 خرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ  در تاریخ 7 و 8 خرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل 5 و 6 خرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی بررسی کاربردی قوانین و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی (طبق آخرین تغیرات) 2 و 3  خرداد ماه 1397

 

 چهارمین دوره آموزشی بازرسی، نظارت و ارزیابی خدمات رستورانی در صنایع و سازمان ها  2 و 3  خرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی فتوشاپ کاربردی ویژه مسئولین دفاتر مدیران  31 اردیبهشت ماه و 1 خرداد ماه 1397

 

دوره آموزشی مدیریت تعارض و آشوب سازمانی 30 اردیبهشت ماه 97

 

دوره آموزشی مدیریت شادکامی در سازمان  29 اردیبهشت ماه 1397

 

دوره آموزشی مراحل و تکنیک های بهینه سازی سیستم سفارشات و توزیع 24 و25 اردیبهشت ماه 97

 

پنجمین دوره آموزشی « مدیریت آموزشی برای مدیران غیر آموزشی» 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397

 

دوره آموزشی « مدیریت اموال  و دارایی های ثابت » 17 و 18 اردیبهت ماه 1397

 

دومین دوره « ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی » 15 و 16 اردیبهشت ماه 1397

 

هفتمین دوره « برنامه ریزی و امور ورزش کارکنان» 8 و 9  اردیبهشت ماه 1397

 

پنجمین کارگاه « تخصصی CMMS و پیاده سازی آن در سازمان» 5 و 6 اردیبهشت ماه 1397

 

دوره آموزشی « مدیریت سفارشات، خرید و تدارکات داخلی کالا» 3 و 4 اردیبهشت ماه 1397

 

دومین دوره « اصول و روش های جذب و استخدام نیروهای فروش»  1 اردیبهشت ماه 1397

 

دوره آموزشی « اصول اکسل کاربردی » 29 و 30 فروردین ماه 1397

 

دوره آموزشی « گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری » 27 و 28 فروردین ماه 1397

 

دوره آموزشی «کار تیمی با رویکرد مدل جهانی DISK» در تاریخ 27 و 28 فروردین ماه 1397 

 

دوره آموزشی « روش های بهبود عملکرد مدیریت و سرپرستی » 20 و 21 فروردین ماه 97

 

8 مین سمینار تخصصی « بازرسی، نظارت و ارزیابی حرفه ای در حوزه انتظامات و حراست سازمان » 18فروردین ماه 1397

 

دوره آموزشی « توسعه مهارت ها و بهبود ویژگی های مسئولین دفتار مدیران (منشی گری حرفه ای) » 18 و 19 فروردین  ماه 1397 

 

دوره آموزشی« اصول و فنون مذاکره تجاری » 9 و 10 اسفند ماه 1396

 

دوره آموزشی«اصول انگیزش در محیط کار» 7 اسفند ماه 1396

 

دوره آموزشی « ابزارهای موثر برمدیریت آموزش سازمانی بر اساس استاندارد های بین المللی » ISO 10015,ISO 29990, IWA2, TRAINING/ANSI در تاریخ 22 و 23 اسفند ماه

 

دوره آموزشی « اصول و فنون پذیرایی و تشریفات » 16 و 17 اسفند ماه 96

 

دوره آموزشی « برنامه ریزی جانشینی نیروی انسانی و جانشین پروری » 5 و 6 اسفند  ماه

 

دوره آموزشی « برنامه ریزی جانشینی نیروی انسانی و جانشین پروری » 25 و 26 بهمن ماه

 

دوره آموزشی « طرح طبقه بندی مشاغل » 16 و 17 بهمن ماه 96

 

دوره آموزشی « مهارت های ارتباطی و برقراری ارتباط موثر در سازمان ها » 14 و 15 بهمن 96

 

دوره آموزشی « متدولوژی نوین ذر نیاز سنجی آموزشی با تاکید بر مدل شایستگی با رویکرد کارگاهی »11 و 12 بهمن 96

 

دوره آموزشی « استقرار سیستم آموزش الکترونیک درون سازمان » - 4 و 5 بهمن 96

 

دوره آموزشی « بررسی کاربردی قوانین و مقرارت کار و تامین اجتماعی (طبق آخرین تغیرات) » - 20 و 21 دی ماه 1396

 

دوره آموزشی « مدیریت کیفیت در آموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای بین المللی ISO 29990 , ISO 10015 » در تاریخ  19 و 20 دی ماه 1396

 

هفتمین سمینار« بازرسی نظارت و ارزیابی حرفه ای در حوزه انتظامات و حراست سازمان » - 18 دی ماه 1396

 

دوره آموزشی « مدیریت استرس و مهارت های مقابله با اضطراب در سازمان » - 16 دی ماه 1396 

 

دوره آموزشی « برنامه ریزی مدیریت امور ورزش کارکنان» - 16 و 17 دی ماه 1396

 

سومین کارگاه تخصصی « اصول پیاده سازی مدیریت دانش همراه با تور آموزشی و بازدید از نمونه اجرایی در شرکت پالایش نفت تهران » - 13 و 14 دی ماه 1396

 

دوره آموزشی « روش های بهبود عملکرد مدیریت و سرپرستی » - 12 و 13 دی ماه 1396

 

دوره آموزشی « نظام آراستگی سازمانی (5S)» در تاریخ - 6 دی ماه 1396 

 

دوره آموزشی« گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری » - 4 و 5 دی ماه 1396

 

دوره آموزشی« الگوهای ارزیابی و اثر بخشی آموزش با رویکرد محاسبه » -27 و 28 آذر ماه  

 

دوره آموزشی «اصول ارتباطات حرفه ای و روانشناسی برخورد در حوزه انتظامات و حراست سازمان » - 18 آذر ماه 1396

 

روشهای کاربردی افزایش راندمان فروش بدون افزایش منابع و سرمایه - 17 آذرماه 1396

 

دوره آموزشی « برنامه ریزی جانشینی نیروی انسانی و جانشین پروری » - 13 و14 آذر ماه 1396

 

سمینار « خروج از هزار توی کسب و کار » – 3 آذرماه 1396

 

دوره آموزشی  « اصول بایگانی و روشهای ثبت و نگهداری اسناد » - 29 و 30 آبان ماه 1396

 

دوره آموزشی « طراحی برنامه محاسبه کارایی و پرداخت دستمزد برمبنای عملکرد » - 22 و 23 آبان ماه 1396

 

دومین سمینار تخصصی « ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت اشخاص » - 21 آبان ماه 1396

 

دوره اموزشی « آشنایی با دادرسی و روش های قانونی مواجهه با دعاوی در مراجع قانون کار » - 20 آبان ماه 1396

  

دوره آموزشی « استقرارسیستم آموزش الکترونیک درون سازمانی » -11 آبان ماه 1396

 

مجموعه کارگاههای تخصصی "مهارتهای ضروری مدیریت در ایران" - مهر و آبان 1396


پنجمین دوره آموزشی « توسعه مهارتهای کارشناسی در آموزش منابع انسانی » - 24 و 25 مهرماه
 1396

 

چهارمین سمینار آموزشی "توسعه مهارتها و روشهای نوین در مدیریت روابط عمومی" - 12 شهریورماه 1396

 

دومین کارگاه تخصصی "کار تیمی با رویکرد مدل جهانی DISC" - شهریورماه 1396

 

کارگاه تخصصی "طراحی، برنامه ریزی و اجرای اثربخش برنامه های آموزشی مبتنی بر الزامات استانداردهای ISO10015 و ISO29990" - شهریورماه 1396

 

کارگاه تخصصی "تربیت مدرسین داخلی سازمان و فنون حرفه ای تدریس" - 8 و 9 شهریورماه 1396

 

کارگاه تخصصی "تفویض اختیار موثر" - 3 شهریورماه 1396

 

نخستین سمینار کاربردی "اصول و روشهای جذب و استخدام نیروهای فروش" - 29 مردادماه 1396

 

نخستین کارگاه آموزشی "بازبینی، ویرایش و بهسازی نیازسنجی آموزش با تاکید بر مدل شایستگی" - 25 و 26 مردادماه 1396

 

دوره آموزشی "اصول بایگانی و روشهای ثبت و نگهداری اسناد" - 14 و 15 مردادماه 1396

 

کارگاه حرفه ای "طراحی سیستم کنترلی در مدیریت به روش تار عنکبوت" – 6 مردادماه 1396

 

دومین رویداد تخصصی "ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی" - 25 و 26 مردادماه 1396

 

دوره آموزشی "مدیریت اموال و دارایی های ثابت؛ جمع داری اموال"- 14 و 15 مردادماه 1396

 

دوره آموزشی "مدیریت سفارشات، خرید و تدارکات داخلی کالا" - 11 و 12 مردادماه 1396

 

طرح طبقه بندی مشاغل – 14 و 15 تیرماه 1396

     

DISCکارگاه تخصصی کارتیمی با رویکرد مدل جهانی

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com