×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 602

پنجمین همایش رفتارشناسی حریق و سومین همایش لجستیک در فرماندهی حوادث

12 آبان 1398, 6:01 ب ظ
منتشرشده در دوره های آموزشی

 

     "پنجمین همایش ملی رفتارشناسی حریق و سومین همایش ملی لجستیک در فرماندهی حوادث"

 

 1.  

  دبیرخانه دایمی همایش ملی رفتارشناسی حریق، با بیش از 17 سال سابقه در برگزاری رویدادهای تخصصی حوزه ایمنی به عنـوان

  مؤسسه آموزشی برتر کشور در جایزه ملی تعالی آموزش با همکاری سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شیراز به عنوان بزرگترین

  مرکزآموزش ایمنی و آتش نشانی جنوب کشور، مهمترین رویداد ملی کشور در حوزه حریق و مدیریت حوادث را برگزار می نمایند.

   

   نظر به سوابق این رویداد و سیاستهای اجرایی با هدف ارتقاء هرچه بیشتر محتوایی از یک سو و ارایه تسهیلات جهت بهره برداری

  هـر چـه بیشتر به مخـاطبیـن از سوی دیگر، پنجمیـن همایش ملی "رفتـار شناسی حـریق"با رویکـرد طـرح ریزی برنـامه پیشگیـری،

  مدیریت و روشهای اطفاءدر حوادث چند وجهی و سومین همایش ملی"لجستیک در فرماندهی حوادث" با رویکرد لجستیـک تاب آور

  / تاب آوری در لجستیک  به عنوان دو رویداد تخصصی منحصر بفرد،  طی 3 روز از تاریخ 27 تا 29 آبان ماه 98 برگزار می گردد.

 

 

بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 

  برنامه های پنجمین همایش ملی رفتارشناسی حریق و سومین همایش ملی لجستیک در فرماندهی حوادث

 

 ⭕️ بررسی تخصصی دو موضوع همایش بصورت جداگانه با ارایه بهترین اساتید کشور در این زمینه

⭕️ ارایه تجربیات متولیان حوزه رفتارشناسی حریق و لجستیک در فرماندهی حوادث در پنلهای تخصصی

⭕️ تشکیل بیش از 12 کارگاه آموزشی با موضوعات تخصصی

⭕️ ارایه مقالات برگزیده اساتید و متولیان حریق، ایمنی و حوادث کشور

⭕️ حضور در مانور آموزشی در سایت آموزش و تاکتیک آتش نشانی شیراز

⭕️ ارایه پکیج فیلمهای آموزشی منحصر بفرد به شرکت کنندگان

⭕️ اهدای نشان و تندیس رویداد به برگزیدگان در بخش های مختلف علمی، عملیاتی و تجهیزاتی

⭕️ اهدای جوایز ویژه به مقالات و تجربیات برتر رویداد

⭕️ تست و بررسی  مواد و تجهیزات تخصصی حریق ایمنی و مدیریت حوادث در بخشهای مختلف رویداد

⭕️ برگزاری نمایشگاه جانبی تخصصی در رابطه با موضوع دو همایش

 

پنجمین همایش ملی رفتارشناسی حریق

 

با رویکرد طرح ریزی برنامه پیشگیری، مدیریت و روشهای اطفاء

در حوادث چند وجهی

 

⭕️ دوره های پیشین همایش ملی رفتارشناسی حریق رویکردهای مختلفی را  تجربـه کرده است که هدف گذاری کلی آنهـا ارتقای دانش

و مهارتهای کاربردی در حوزه پیشگیری و اطفاء بر مبنای رفتارشناسی حریق بوده است.

آنچه که از دستاوردها و نیازسنجی های انجام شده در ادوار گذشته منتج می شود اهمیت موضوع پیشگیری  و اطفاء در حوادثی است

که حریق،وجوه و تفاوتهای دیگری بیشتر از حوادث معمول را دارد.

 

⭕️ حریق در مناطق پر ازدهام و پر جمعیت، مناطق دارای ارتفاع، انبارهای مواد خطرناک، صنایع و تاسیسات مختلف صنعتی، ابعاد روانی و

حتی موقعیت های مختلف زمانی در یک مکان ثابت، وجوه و رفتارهای متفاوتی دارد که دیدگاه های ایمنی، HSE، بحران و پدافند غیرعامل

را در مواجهه با این حوادث تحت تاثیر قرار داده که مدیریت آن، دانش، اطلاعات و تجربه خاص خود را میطلبد.

 

⭕️ در روز اول این رویداد موضوعات، تجربیات و تحقیقات رفتارشناسی حریق با رویکرد مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

محور های اصلی:

⭕️ بررسی عوامل، دامنه، ابعاد و الگوهای رفتار حریق در حوادث چند وجهی

⭕️ طبقه بندی حوادث حریق بر اساس رفتار و پیامدهای حوادث چند وجهی

⭕️ اصول برنامه ریزی بازرسی های پیشگیرانه در حوادث حریق

⭕️ مدیریت پیشگیری و پیامد پیش، حین و پس از حوادث حریق

⭕️ رفتار حریق و برنامه ریزی پیشگیرانه در طراحی فضا، ساختمان و تاسیسات

⭕️ مقاوم سازی سازه ای و حفاظت در برابر تخریب در حوادث حریق چند وجهی

⭕️ بررسی رفتار انواع حریق در تولید کازهای سمی، میزان حرارت، دود و ارتفاع

⭕️ شناسایی منطق مستعد حریق و انفجار با رویکرد کاهش خسارات

⭕️ طراحی انواع سیستمهای کنترل حریق مبتنی بر رفتار حریق های احتمالی

⭕️ مدیریت اطفاء بر اساس ارزیابی ریسک عملیات در حوادث حریق چند وجهی

⭕️ اصول تدوین برنامه اطفاء در مقابله با رفتارهای تهاجمی یا غیر متعارف حریق

⭕️ طراحی و انتخاب سیستمهای اعلان و اطفای حریق با سناریوی حوادث چند وجهی

⭕️ شناخت روشها و فناوریهای نوین در مدیریت پیشگیری و اطفاء در حوادث حریق

 

بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 

 سومین همایش ملی لجستیک در فرماندهی حوادث 

 

  با رویکرد لجستیک تاب آور/ تاب آوری در لجستیک

 

 

⭕️ در سال های اخیر موضوع فرماندهی حوادث به عنوان یکی از چالشهای اساسی در مدیریت بحران مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

در همین رابـطـه و بر اسـاس رویکـرد تخصصی دبیرخانه رویداد، موضوع لجستیـک در فرماندهـی حوادث به عنوان یکی از مهمتـرین

بخشهای این حوزه در دستور کار و در قالب یک رویداد ملی مطرح شد. 

 

⭕️  آنچه که در دو دوره گذشتـه رویداد از زوایای مختـلف مورد توجه ویژه قرار می گرفت موضوع کمبـود یا نبود امکـانات و مدیریـت

بهره ورامکـانات موجود در لجستیـک حوادث بود. به این ترتیب رویکرد همایش سوم، موضوع الزامات لجستیک تاب آور و همچنیـن

روشهای تاب آوری در مدیریت لجستیک حوادث گوناگون انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

⭕️ همچنین در این رابطه با هدف الگوسازی و درس آموزی، بررسی تجربیات، مطالعات موردی و  آسیب شناسی لجستیک حوادث سیل

اخیر با دعوت از دست اندرکاران عملیاتی این حوادث در دستور کار  قرار گرفته است.

 

⭕️ در روز دوم این رویداد تجربیات و تحقیقات مرتبط با موضوعات فوق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

 

 محور های اصلی:

 

⭕️ الزامات لجستیک تاب آور در فرماندهی حادثه

⭕️ بررسی تهدیدات لجستیکی در پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و فرماندهی حوادث

⭕️ تحلیل شاخص های کارایی لجستیک تاب آور در حوادث و مدیریت بحران

⭕️ برنامه ریزی لجستیک برمبنای هدف در تاب آوری

⭕️ اصول تدوین سناریوی عملیات با رویکرد لجستیک تاب آور

⭕️ برنامه ریزی موثر و ساماندهی منابع لجستیک با رویکرد تاب آوری

⭕️ اصول برنامه ارزیابی مداوم منابع و تجهیزات، پیش، حین و پس از حوادث

⭕️ تحلیل فرآیند و مدیریت تغییر دراستراتژی لجستیک تاب آور

⭕️ بررسی روشها و تجهیزات جایگزین در تاب آوری لجستیک در فرماندهی حوادث

⭕️ آسیب شناسی و ارایه تجربیات کاربردی مدیران و فرماندهان در لجستیک حوادث سیل سال 98

 

 

بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 

  اجرای بیش از 12 کارگاه تخصصی و سمینار جانبی با موضوعات ویژه

 

  طی برگزاری 4 دوره همایش ملی رفتارشناسی حریق و 2 دوره همایش ملی لجستیک در فرماندهی حوادث، یکی از بخشهای که بسیار مورد

  توجه مخاطبان قرار گرفته است، بخش کارگاه های تخصصی و سمینارهای جانبی این رویداد بوده است. در رویداد پیش رو بیش از 12 عنوان

  کارگـاه آموزشـی و سمینـار جـانبی پیش بینی شده است که افراد با توجه به نیاز آموزشی و یا علاقه مندی خود در کارگاه های آموزشی مورد

  نظرشان شرکت می نمایند.

 

  ⭕️ در روز سوم این رویداد کارگاه های تخصصی و سمینارهای جانبی با موضوعات ویژه در دستور کار قرار دارد.

 

 

   عناوین کارگاه های تخصصی و سمینارهای جانبی بخش رفتارشناسی حریق و لجستیک در فرماندهی حوادث

   که در دبیرخانه در حال بررسی و فرآوری است:

 

 

⭕️ علل و اصول پیشگیری از حریق در بنادر، تاسیسات دریایی و حوادث فراساحل

⭕️ طراحی و جانمایی سیستمهای F&G بر اساس رفتار حریق و گاز

⭕️ رفتارشناسی حریق در معادن و آنالیز عوامل انفجار

⭕️ ایمنی و علل رایج حریق در انبارها و مراکز ذخیره و تزیع کالا

⭕️ علل و پیشگیری از حریق در سیستمهای دیسپاچینگ، ترانسفورماتورها و تاسیسات انتقال نیرو

⭕️ رفتار شناسی حریق مایعات نفتی  و پیشگیری و کنترل عملیات اطفاء

⭕️ روشهای نیازسنجی و اجرای آموزشهای تخصصی HSE مبتنی بر استاندارد 10015 و شرح شغل

⭕️ ایمنی و مقاوم سازی انبارها و مراکز ذخیره و توزیع در برابر زلزله

⭕️ اصول مهندسی و تخمین شرایط و ظرفیت های میدانی حوادث در لجستیک تاب آور

⭕️ همسان سازی منابع و آنالیز پیچیدگی منابع در لجستیک حوادث

⭕️ مدیریت ریسک تاب آوری در لجستیک حوادث و برنامه کارآمد نگهداری تجهیزات

⭕️ مدیریت استرس در شرایط اضطراری ویژه فرماندهان سانحه

  

 

 

 

 سرمایه گذاری برای ثبت نام:

 مبلغ 730 هزار تومان به ازای هر نفر، بصورت خالص

 ثبت نام گروهی ( 5 نفر و بالا تر) مبلغ 680 هزار تومان

 مبالغ فوق با توجه به نیازهای آموزشی و لزوم دانش افزایی مدیران، کارشناسان و متولیان ایمنی، بحران،

 پدافندغیرعامل، حـریـق و آتش نشانـی بویژه درشرایط حال حاضر کشور که حفـظ و حراست سرمـایه های

 انسـانی، مالـی، تجـهیزات و سـاختاری در برابر حوادث از اهمیت دو چندان بـرخوردار است و با در نظــر

 گرفتن شرایـط اقتصادی جـامعه و مسوولیتهـای اجتماعی دبیرخانه ، رقم بسیـار منـاسبی برای حضـور در

 دو همایش ملی، کارگاه های تخصصـی،مانور آموزشی، گواهینـامه، پذیرایی نهار و میانوعده، بــازدید از

 نمایشگاه جانبی، مشاوره موردی با بهترین اساتید کشور در کارگاه های آموزشی واستفاده از پکیج کامل

 سه روز آموزش تخصصی، هدایا، مزایا و تسهیلات رویداد است و امکان کاهش آن وجود ندارد.

 

بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 

 

⭕️ در گویش مردم مالزی، BOMBA به معنای آتش/آتش نشان است که از حروف آن برای معرفی خصوصیات آتشنشانان الهام گرفته اند.

⭕️  دبیرخانه رویداد در تلاش است تا باهمکاری دانشگاه U.S.M مالزی، نتایج برخی پژوهشهای حوزه حریق و مدیریت حوادث در مالزی را

 در رویداد پیش رو منتشر کند.

 

 

 

 

   پـنل تخصصـی آسیب شنـاسی لجـستیک در مدیریت حوادث سیـل با بررسی چالشـها و تجربیـات لجستیکی در

  حوادث سیل سال 1398

   این پنل تخصصـی با حضور مدیران عملیـاتی حوادث سیل سال جاری و با هدف ارایـه تجربیـات در حوزه لجستیـک در مدیریت حوادث سیل

      برگزار می گردد.

    دبیرخانه رویداد آمادگی دارد تا تجربیات مدیران عملیاتی بحران و حوادث با موضوعات تخصصی در زمینه تخصصی آسیب شناسی لجستیک

     حوادث سیل و تجربیات کاربردی در این زمینه را دریافت و در رویداد منتشر نماید.

     تجربیات مدیران عملیاتی بحران و حوادث در زمینه آسیب شناسی لجستیک حوادث سیل سال 98 و تجربیات کاربردی مدیران عملیاتی حوادث مذکور

     در سومین همایش ملی"لجستیک در فرماندهی حوادث" با رویکرد تاب آوری در لجستیک و لجستیک تاب آور، ارایه میگردد.

     در این بخش از رویداد، مرتضی سلیمی، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سایر مدیران عملیاتی این سازمان بهمراه مدیران عملیاتی

    سازمان آتش نشانی شیراز ، چالشهای لجستیک حوادث سیل را مورد بررسی قرار خواهند داد.

 

 

 

  کارگاه آموزشی رفتارشناسی حریق مایعات نفتی، پیشگیری و کنترل عملیات اطفا، در بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

   توسط اساتید صنعت نفت ارایه می گردد. 

 

 

بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

 

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

سازمان پدافند غیر عامل کشور حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

 

 

کارگاه آموزشی تحلیل شاخص های کارایی لجستیک تاب آور در مدیریت حوادث

 

 

 بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 


پنل تخصصی ایمنی حریق و مدیریت حوادث در معادن و پروژه های معدنی

 

 

 بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 

کارگاه آموزشی "ارزیابی انحرافات شبکه آب آتش نشانی"

 

 

 

کارگاه آموزشی آسیب شناسی استقرار سامانه فرماندهی حوادث

 

 

بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 

   توضیحات دبیر اجرایی بزرگترین رویداد تخصصی حوزه حریق و مدیریت حوادث به مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، در خصوص معرفی

  “نخستین” همایش تخصصی لجستیک در فرماندهی حوادث که در شیراز برگزار شد.

 

کارگاه آموزشی "مدیریت استرس در شرایط اضطراری، ویژه فرماندهان سانحه"

 

 

بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 

وزارت نیرو حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

 

 

کارگاه  آموزشی روش تدوین مدارک AIP & PIP استاندارد در حریق های صنعتی

 

 استقرار سامـانه فرماندهی رویداد یا  ICS  در سازمانهـا، نیازمند تعیین فهرستی از روش های اجرایی، مدارک،  مستندات، طرح ها و چارت

 نیروی انسانی است که نگارش آنها در سطوح تخصصی و برایفرماندهی حوادث مربوط به سناریوهای فرایندی و غیر فرایندی، کاری پیچیده

 و پرچالش است.

 در این کارگاه آموزشی، روشها و ابزارهای تولید و تدوین طرح هایPIP و  IAP  در چارچوب استانداردهای  NFPA  &  FEMA  و بر

 مبنـای آخرین تجـربیات بدست آمـده در صنعت گاز و پتروشیمی در منـاطق ویژه ماهشهر، پارس جنوبی (عسلویه) و سکو های گازی دریایی

 ارائه خواهد شد.

 

کارگاه آموزشی ایمنی، رفتارشناسی و علل رایج حریق در انبارها

دبیرخانه نشان تعالی HSE حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

 

نشریه مهندسی ایمنی در گروه حامیان رسانه ای بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه حریق و مدیریت حوادث

 

 

 بزرگترین رویداد ملی حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

تحلیل مولفه های ریسک در سامانه ICS

 

موضوع تحلیل مولفه های ریسک در سامانه ICS توسط مهندس ناصر رهبر ارایه می شود.

برخی از سوابق مهندس ناصر رهبر:

 فرمانده، كمك فرمانده، كاردان و آتش نشان در ايستگاه هاي عملياتي آتش نشاني تهران

 عضو كميته بررسي علت آتش سوزيهاي بزرگ تهران

 مدیر اداره مطالعات فنی معاونت پیشگیری آتش نشانی تهران

 دبیر شورای سیاستگذاری پژوهش سازمان آتش نشانی تهران

 

 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

 

محاسبه میزان بار حریق بر اساس NFPA 557

 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

و زارت راه و شهرسازی حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

 

 سندیکای بیمه گران ایران حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"
 
 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 
 
 کارگاه آموزشی ایمنی حریق و مدیریت حوادث در معادن و تاسیسات معدنی در بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"
 
 
 
 
 
 
 نمایشگاه جانبی بزرگترین رویداد تخصصی حوزه "حریق و مدیریت حوادث" با حضور مدیران و متولیان ایمنی، آتش نشانی،
 
HSE، بحران و پدافند غیرعامل سراسر کشور

شیراز، 27 تا 29 آبان 98
 
 
 

 

 
 
سازمان آتش نشانی تهران حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"
 
 
 سازمان آتش نشانی تهران طی نامه ای از اقدامات دبیرخانه در راستای ارتقای سطح دانش و توسعه فرهنگ ایمنی تقدیر کرد.

 سازمان آتش نشانی تهران اولین حامی دبیرخانه در آغاز فعالیت در سالهای پیش بود و نقش ارزنده ای در توسعه فعالیتها و بالندگی آن داشته
 
است که همچنان ادامه دارد.

درود بر تمامی آتش نشانان و متولیان ایمنی در سرزمین عزیزمان، ایران
 
 
 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 
 اصول تدوین سناریوی عملیات در حوادث با رویکرد لجستیک تاب آور
 
       
مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"
 
 
 
 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"
 
 
 
 
 
  "الزامات فرماندهی و تیم عملیات در حوادث شیمیایی و کالای خطرناک"
 
 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"
 
 
 بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، جناب آقای محسن صالحی نیا، معاون محترم وزیر صنعت،
 
معدن و تجارت، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این رویداد حضور خواهند داشت.
 
 
 
 
 
  "کارگاه آموزشی علل و اصول پیشگیری از حریق در بنادر، تاسیسات دریایی و فراساحل"
 
 
این برنامه یکی از بهترین کارگاه های آموزشی رویداد است که در روز سوم  رویداد توسط دو تن از بهترین اساتید دبیرخانه اجرا می شود.
 
 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"
 
 
 
 
 
کارگاه آموزشی روشهای نیازسنجی و اجرای آموزشهای تخصصی HSE

مبتنی بر استاندارد 10015 و شرح شغل


 تاکنون دوره های آموزشی بسیاری در حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزش منابع انسانی برگزار شده است و موسسه ره آوران آفاق صنعت
 
 با بیش از17 سال سابقه در این زمینه و بعنوان موسسه آموزشی برتر کشور در جایزه ملی تعالی آموزش، خود از پیشگامان این حوزه است.

 اما بـی تردید بـرنامه ریزی های آموزشـی برای گروه های مختلف با شرایط و عملکـردهای گوناگون تفاوتـها و چالشهای مخصـوص بخود را
 
 دارند و در حوزه ایمنی این تفاوتها و چالشها ویژگی های خاص خود را دارند.

 در همین رابطـه با رویکرد کارگـاه آمـوزشـی معرفـی روشهای نیازسنجی و اجرای آموزشهـای تخصصـی HSE مبتنی بر استــاندارد 10015
 
 و شرح شغل،برای اولین بار با هدف بررسی شاخصهای برنامه ریزی آموزشی برای کارکنان حوزه ایمنی طراحی شده و توسط مهندس چرونی
 
 در این رویداد اجراخواهد شد.
 
 
 
سازمان امداد و نجات حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث"
 
 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 
کارگاه آموزشی علل و پیشگیری از حریق در سیستمهای دیسپاچینگ، ترانسفورماتورها و تاسیسات انتقال نیرو
 
 
براساس نیاز سنجی های انجام شده، کارگاه آموزشی علل و پیشگیری از حریق در سیستمهای دیسپاچینگ،ترانسفورماتورها و تاسیسات
 
انتقال نیرو، علاوه بر شرکت کنندگان زیرمجموعه وزارت نیرو، برای سایر صنایع مرتبط نیز کاربردی و کارآمد خواهد بود.

مدرس این کارگاه آموزشی، دکتر ایمان سریری از مدرسان برجسته و دارای رتبه برتر دبیرخانه است.
 
 
 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور حامی بزرگترین رویداد تخصصی در حوزه "حریق و مدیریت حوادث" 

 


 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، ضمن تایید رویداد ملی حریق و مدیریت حوادث، طی نامه ای به مدیران کل امور شهری و شوراهای

استانداری های کشور، مجوز ثبت نام مدیران و کارشناسان ایمنی آتشنشانی و شهرداریها را صادر کرد.

 متقاضیان زیرمجموعه این سازمان میتوانند پیش از تکمیل ظرفیت، برای اطلاع از تسهیلات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در این

رویداد با دبیرخانه تماس بگیرند.

 

 

 

تحلیل قابلیت اطمینان پذیری "طرح های پاسخ در شرایط اضطراری"

 

 

 بزرگترین رویداد ملی  حوزه "حریق و مدیریت حوادث"

دبیرخانه:

☎️ 02177680712-6

پاسخگوی مداوم/پیامک

 09376296162

 09128351175

کانال تگرام:

 Fire_Behaviorism@

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com