×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 985

 

 

 

اگرچه آموزش کارکنان به عنوان یکی از اصول اساسی هر سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد، اما باید پذیرفت در شرایط کنونی، آموزش کارکنان در سازمانها با شرایط، محدودیتها و مشکلات خاص خود روبروست و این تضاد یعنی نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی از یک سو و موانع برنامه ریزی و توسعه آموزشهای سازمانی برای متولیان امر آموزش از سوی دیگر، به صورت یک مشکل جدی در آمده است.

 

پس از برگزاری موفقیت آمیز سه دوره گذشته ، با یاری خداوند چهارمین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی، با رویکرد تجربیات اجرایی در سازمانها توسط موسسه ره آوران آفاق صنعت در تاریخ 26 و 27 بهمن ماه سال جاری برگزار میگردد.

 

در سه دوره گذشته تلاش بر آن بود تا موانع و مشکلاتی که در مسیر برنامه ریزی ، رشد و توسعه آموزشهای سازمانی وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد و خوشبختانه با توجه به اینکه برای اولین بار در کشور از این نگاه به حوزه آموزشهای سازمانی پرداخته می شد، نتایج بدست آمده موفقیت آمیز بود.

 

در چهارمین دوره، با استفاده از نتایج دوره های گذشته  سیاستهای کلی همایش به سوی مشارکت هرچه بیشتر مدیران و متولیان آموزشهای سازمانی و شناخت دقیق تر آسیب ها و ارایه راهکارهای عملی حرکت بیشتری نموده است.

 

بی تردید آگاهی از نتایج تجربیات و پژوهشهای افراد و سازمانهای مختلف در این زمینه و چالشهای پیش روی آموزش در سازمانها و راهکارهای ارایه شده که نتایج آن نیز در مراحل مختلف مشخص گردیده است، عامل مهمی برای شناسایی و مواجهه با آسیب های آموزش سازمانی است. بر همین اساس دبیرخانه همایش تلاش دارد با استفاده از تجربیات  کاربردی متولیان آموزشهای سازمانی و اساتید با سابقه از سراسر کشور، آسیب های این حوزه و راهکارهای آسیب زدایی آن را مورد بحث و بررسی تخصصی قرار دهد. امید است برگزاری چهارمین دوره این همایش نقش موثر و کارآمدی در بهبود آموزشهای سازمانی و توسعه بهره وری نیروی انسانی سازمانها داشته باشد.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com