×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 985
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 991
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 135

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های نوین نیازسنجی آموزشی بارویکرد اثربخشی آموزشی > پيام آموزش به نقل از دکتر سپهری: امروزه ثابت ماندن، تغيير نکردن و بهبود نيافتن مساوی مرگ است

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com