زمستانی سرشار از شادکامی برایتان آرزومندیم.

30 آذر 1394, 4:33 ب ظ
آخرین ویرایش در دوشنبه, 30 آذر 1394 16:37

در فصل زیبای زمستان شاهد برنامه های متفاوتی از این گروه خواهید بود. 

 

 

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com