نخستین سمینار آموزشی اصول ارتباطات حرفه ایی و روانشناسی برخورد ( در حوزه انتظامات و حراست سازمان) برگزار شد.

30 آذر 1394, 4:14 ب ظ

یکی دیگر از حوزه هایی که موسسه ره آوران آفاق صنعت در خصوص نوآوری و طراحی برنامه های آموزشی جدید در آن پیشتاز است، حوزه انتظامات و حراست سازمان است. پس از برگزاری چهار دوره سمینار " بازرسی، نظارت و ارزیابی حرفه ایی در حوزه انتظامات و حراست سازمان" سمینار " اصول ارتباطات حرفه ای و روانشناسی برخورد" به صورت تخصصی در این حوزه طراحی، برنامه ریزی و اجرا شد. نکته قابل توجه در این سمینار این بود که صدای تشویق فراگیران که با کف زدن های خود رضایت خود را از سمینار اعلام می کردند، 13 بار شنیده شد.

منتظر اعلام زمان برنامه بعدی ما در این زمینه باشید.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com