سمینار استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی برگزار شد.

30 آذر 1394, 4:01 ب ظ

سمینار استانداردهای بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی با حضور مدیران و کارشناسان مالی از صنایع مختلف با تدریس بسیار ارزشمند جناب آقای دکتر بزرگ اصل، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی برگزار شد.

این سمینار اولین سمینار از سلسله سمینارهای تخصصی استانداردهای حسابداری است که به ترتیب برگزار خواهد شد.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com