دوره آموزشی کاربرد اکسل در حسابداری برگزار شد.

4 آبان 1394, 4:58 ب ظ

این دوره آموزشی بصورت کارگاهی وعملی باتدریس مهندس نفری برگزار گردید و پس از ارزشیابی حایز امتیاز 91گردید.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com