دوره آموزشی توسعه مهارتهای سرپرستی برگزار شد.

30 شهریور 1394, 9:41 ق ظ

دوره آموزشی توسعه مهارتهای سرپرستی یکی از دوره های عمومی حوزه مدیریت در برنامه های سالانه موسسه ره آوران آفاق صنعت است که بطور معمول یک دوره در هر فصل از سال برگزار می گردد. در شهریورماه امسال نیز این دوره آموزشی  با حضور 9 نفر از فراگیران برگزار گردید. این دوره آموزشی پس از ارزشیابی حایز امتیاز 91 گردید.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com