چهارمین دوره آموزشی طبقه بندی کالا در صنعت نفت برگزار شد.

28 شهریور 1394, 1:27 ب ظ

موسسه ره آوران آفاق صنعت برای نخستین بار دوره آموزشی طبقه بندی کالا در صنعت نفت با رویکرد سیستم یکنواخت کالا را برنامه ریزی و به عنوان یکی از دوره های آموزشی تخصصی این صنعت از سال 92 آنرا برگزار می نماید.

در همین راستا چهارمین دوره آموزشی طبقه بندی کالا در صنعت نفت در اواخر شهریور امسال با حضور 15 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه کالا و انبار در صنعت نفت برگزار گردید. نتایج حاصل از ارزشیابی این دوره آموزشی امتیاز 14/99  بود که در میان چهار دوره برگزار شده رتبه اول را دارد .

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com