دوره آموزشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ICH Q10 برگزار شد.

31 مرداد 1394, 2:29 ب ظ
آخرین ویرایش در یکشنبه, 01 شهریور 1394 08:29

دوره آموزشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ICH Q10 با حضور 19 نفراز مدیران و کارشناسان شرکتهای صنایع دارویی برگزار گردید. این دوره آموزشی که با استقبال فراگیران مواجه شد. پس از ارزشیابی حایز امتیاز92 گردید.

عنوان دوره آموزشی بعدی موسسه در صنعت دارو، شیوه تهیه پرونده جامع ساخت دارو با الگوی CTD و استانداردهای بین المللی ثبت و بررسی داروهای جدید است .

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com