بررسی کاربردی قوانین مقررات تامین اجتماعی برگزار شد.

4 اسفند 1393, 10:00 ق ظ
آخرین ویرایش در دوشنبه, 04 اسفند 1393 10:08

در این دوره فراگیرانی از بخش های مختلف شرکت ها  و سازمان ها از جمله (مدیران و کارشناسان بخش منابع انسانی، مالی، اداری و ادارات حقوقی) با حضور استاد الهیان در محل موسسه حضور داشتند.

این دوره آموزشی  27 و 28 بهمن ماه پس از انجام ارزشیابی حائز امتیاز 98 گردیده است.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com