آشنایی با اصول و روش های حمل و نقل بین المللی کالا برگزار شد

2 فروردين 773, 10:05 ق ظ
آخرین ویرایش در یکشنبه, 16 اسفند 1394 15:21

در این دوره فراگیرانی از بخش های مختلف شرکت ها از جمله (کارشناسان خریدهای خارجی، مالی، امور حقوقی و قراردادها و واحدهای بازاریابی و فروشندگان ) از 20 شرکت مختلف در محل موسسه حضور داشتند.

این دوره آموزشی در تاریخ های 29 و 30بهمن ماه پس از انجام ارزشیابی حائز امتیاز 91گردیده است.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com