دوره آموزشی عملیات خوب آزمایشگاهی; GLP برگزار شد .

18 بهمن 1393, 6:05 ب ظ

علیرغم تقارن دو دوره آموزشی صنعت دارو در یک زمان خوشبختانه با تلاش و برنامه ریزی همکاران موسسه هر دو دوره آموزشی CTD و دوره آموزشی عملیات خوب آزمایشگاهی GLP با استقبال فرگیران و با موفقیت برگزار گردید.

عنوان دوره آموزشی بعدی موسسه در صنعت دارو، بازرسی آزمایشگاههای کنترل میکروبی است .

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com