خود بازرسی در پیاده سازی الزامات GMP در صنعت داروسازی (Gmp Self Inspection)

13 بهمن 1393, 11:32 ق ظ
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 بهمن 1393 14:40

دوره آموزشی خودبازرسی در پیاده سازی الزامات GMP در صنعت داروسازی (GMP Self I nspection) برگزار شد

در این دوره آموزشی فراگیرانی از 18 شرکت دارویی حضور داشتند و با تدریس سرکار خانم دکتر بزاز، بازرس رسمی اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو عضو جامعه مهندسی داروسازی آمریکا (ISPE) در محل موسسه برگزار شد .

ارزشیابی این دوره نشان می داد که فراگیران رضایت 89 درصدی از برگزاری دوره داشته اند.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com