آب بندهای مکانیکی و نشت بندها

15 دی 1393, 12:37 ب ظ
آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 دی 1393 13:37

آب بندهای مکانیکی و نشت بندها(شناخت، کاربرد، نگهداری و تعمیرات )

این دوره آموزشی در تاریخ های 13 و 14 دی ماه پس از انجام ارزشیابی حائز امتیاز 90گردیده است.

اختلاف میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون آنها 12 از 20 بوده است .

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com