اصول عیب یابی، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای صنعتی

12 و 13 دی ماه 1397

آب بندهای مکانیکی

23 شهریور 776, 6:28 ب ظ

آب بندهای مکانیکی (انواع کاربردها، انتخاب و نگهداری)

17 و 18 دی ماه 1397

مهندسی فرآیندهای آموزش مبتنی بر استاندارد ISO10015

11 و 12 دی ماه 1397

تقویم آموزشی 6 ماه دوم 1397

22 مرداد 776, 6:32 ب ظ

تقویم آموزشی 6 ماه دوم 1397

اصول عیب یابی، تعمیرات و نگهداری پمپهای صنعتی

16 ارديبهشت 809, 6:10 ب ظ

اصول عیب یابی، نگهداری و تعمیرات پمپهای صنعتی

10 و 11 آذر ماه 1397

 

برنامه ریزی و احتیاجات مواد

26 ارديبهشت 777, 6:18 ب ظ

برنامه ریزی و احتیاجات مواد MRP

18 و 19 آذرماه 1397

ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی

6 و 7 آذر ماه 1397

 

ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی

22 مرداد 776, 8:35 ق ظ

ارزیابی و محاسبه هزینه های منابع انسانی

6 و 7 آذر ماه 1397

 

سیستم خالص سازی آب در صنایع دارویی (ارزیابی، نگهداری و بهره برداری)

29 آبان ماه 1397

پتانسیومتری و PH متری

21 مرداد 776, 6:07 ب ظ

پتانسیومتری و PH متری

24 آبان ماه 1397

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟