سومین رویداد تخصصی  پیشگیری از خطا در آزمایشگاه های صنعتی

 

 ارسال معرفی نامه از سوی سازمان متبوع 

 واریز 4/900/000 ریال برای هر نفر به حساب  0106792683000 بانک ملی كد 93 بنام ره آوران آفاق صنعت 

 ثبت نام  مقـالات پذیرفته شده  3/500/000 ریال

 ثبـت نـام دانشــجـویان با احتـســاب 10 % تخفیـف

 ثبت نام گروهی(5 نفر و بالاتر) با احتساب 10 % تخفیف

سومین رویداد تخصصی پیشگیری از خطا در آزمایشگاه های صنعتی

راهنمای ارسال مقالات و تجربیات


مدیران، کارشناسان و پژوهشگران علاقمند میتوانند مقالات یا تجربیات تخصصی خود را در خصوص شناخت یا پیشگیری از خطا در حوزه تجهیزات و عملیات آزمایشگاهی برای طرح در رویداد به دبیرخانه ارسال نمایند. 

جهت ارسال مقالات از راهنمای مقالات و جهت ارسال تجربیات میتوانید از فرم شناسایی خطا استفاده بفرمایید.

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟