سومین رویداد تخصصی پیشگیری از خطا در آزمایشگاه های صنعتی

شرایط بخش حامیان علمی و فنی


سازمانها و شرکت هایی که در رابطه با موضوع رویداد صاحب توانای ها یاتجهیزات فنی و تخصصی هستند با مشارکت در رویداد می توانند توانمندی ها و تجهیزات خود را که نقش موثر و مشخص  در پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی دارند را به شرکت کنندگان ارایه کرده و یا به نمایش بگذارند.

در خصوص شرایط فنی و علمی و همچنین مبالغ مربوط به این بخش می توانید با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

77680712

7763228-7

سومین رویداد تخصصی  پیشگیری از خطا در آزمایشگاه های صنعتی 

 تهران 23 و 24 آبان ماه 1397


آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟