پروفسور پرویز کردوانی: استاد تمام دانشگاه تهران
دکتر محسن کافی: استاد تمام دانشگاه تهران
دکتر خوزه سیررآ (Dr.Joseph Cirera): استاد دانشگاه بارسلونا 
دکتر کاوه آقامیری: استادیار دانشگاه مهرگان
 

 

 

مهندس علی گل پیر: کارشناس حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست

 

 

 

 

دکتر افشین دانه کار: استاد تمام دانشگاه تهران

 

 

 

دکتر محمدرضا سبزعلیان: دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

 

مهندس حمید رضا لشکری: معاون فنی سازمان محیط زیست البرز

 

 

 

 

مهندس مهدی عرفانی: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

 

مهندس رضا قاسم زاده سروش: مدیر کل امور مناطق سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران

 

 

 

 

 

نخستین همایش روش های نوین در مدیریت، توسعه و نگهداری

فضای سبز

در کارخانجات، مناطق و شهرک های صنعتی

  

         

                  

        

          

          

 

         

 

        

  

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

تلفن : 6-77680712    7-77632283 

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                    info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                              www.afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟