• مهارتهای ضروری مدیریت در ایران
  مهارتهای ضروری مدیریت در ایران
 • توسعه مهارتهای کارشناسی در آموزش منابع انسانی
  توسعه مهارتهای کارشناسی در آموزش منابع انسانی
 • اصول و فنون پذیرایی و تشریفات
  اصول و فنون پذیرایی و تشریفات
 • شناخت پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی
  شناخت پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی
 • CTD
  CTD
 • سومین همایش ملی رفتارشناسی حریق
  سومین همایش ملی رفتارشناسی حریق
 • استقـرار سیـستم آمـوزش الکتـرونیک درون سازمانی
  استقـرار سیـستم آمـوزش الکتـرونیک درون سازمانی
 • مستندسازی اطلاعات تجهیزات
  مستندسازی اطلاعات تجهیزات
 • کنتـرل ولو
  کنتـرل ولو
 • بهینه سازی کاربردی و مدیریت انرژی سیستم های بخار
  بهینه سازی کاربردی و مدیریت انرژی سیستم های بخار
 • آشنایی با دادرسی و روش های قانونی مواجهه با دعاوی در مراجع قانون کار
  آشنایی با دادرسی و روش های قانونی مواجهه با دعاوی در مراجع قانون کار
 • اصول مدیریت پسماند در صنایع غذایی
  اصول مدیریت پسماند در صنایع غذایی
 • انبارداری نوین و استراتژی های کاهش هزینه در انبار
  انبارداری نوین و استراتژی های کاهش هزینه در انبار

دارای تاییــد صــلاحیت آموزشــی از شرکت ملی نفت ایران

دارای تاییــد صــلاحیت آموزشــی از شرکت ملی نفت ایران

ثبت نام در همایش

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

مرکز همایش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-تقاطع طالقانی-

خیابان خواجه نصیر طوسی غربی-ساختمان 264-واحد 2 غربی

تلفن : 77688231-77688239-77688135-77688192-77688129

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                   info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                             www.afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟