• مهارتهای ضروری مدیریت در ایران
  مهارتهای ضروری مدیریت در ایران
 • توسعه مهارتهای کارشناسی در آموزش منابع انسانی
  توسعه مهارتهای کارشناسی در آموزش منابع انسانی
 • اصول و فنون پذیرایی و تشریفات
  اصول و فنون پذیرایی و تشریفات
 • شناخت پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی
  شناخت پیشگیری از خطا در عملیات آزمایشگاهی
 • CTD
  CTD
 • سومین همایش ملی رفتارشناسی حریق
  سومین همایش ملی رفتارشناسی حریق
 • استقـرار سیـستم آمـوزش الکتـرونیک درون سازمانی
  استقـرار سیـستم آمـوزش الکتـرونیک درون سازمانی
 • مستندسازی اطلاعات تجهیزات
  مستندسازی اطلاعات تجهیزات
 • کنتـرل ولو
  کنتـرل ولو
 • بهینه سازی کاربردی و مدیریت انرژی سیستم های بخار
  بهینه سازی کاربردی و مدیریت انرژی سیستم های بخار
 • آشنایی با دادرسی و روش های قانونی مواجهه با دعاوی در مراجع قانون کار
  آشنایی با دادرسی و روش های قانونی مواجهه با دعاوی در مراجع قانون کار
 • اصول مدیریت پسماند در صنایع غذایی
  اصول مدیریت پسماند در صنایع غذایی
 • انبارداری نوین و استراتژی های کاهش هزینه در انبار
  انبارداری نوین و استراتژی های کاهش هزینه در انبار

دارای مجوز از ســازمان آموزش فنــی و حرفــه ای

دارای تاییــد صــلاحیت از ســازمان آموزش فنــی و حرفــه ای

ثبت نام در همایش

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرس پستی

مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-روبروی خیابان ملک-

خیابان شهید باقری شبستری-شماره 42

مرکز همایش موسسه ره آوران آفاق صنعت:

تهران-خیابان دکتر شریعتی-تقاطع طالقانی-

خیابان خواجه نصیر طوسی غربی-ساختمان 264-واحد 2 غربی

تلفن : 77688231-77688239-77688135-77688192-77688129

فاکس :                                                            77539268

ایمیل :                                   info@afaghsanatgroup.com

وب سایت :                             www.afaghsanatgroup.com

نظــرسنجی

نحوه آشنایی شما با موسسه آفاق صنعت از چه طریقی می باشد؟